Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Skip to content